ubicom letak

Návrh zmluvy na službu poskytovania internetového prístupu

Všeobecné zmluvné podmienky

GDPR - všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov

Cena servisných prác je 20€/hod. podľa aktuálneho cenníka.

Cena je uvedená vrátane DPH (nie sme platci DPH) za každú započatú hodinu.